Τελευταία Νέα

27

Apr
Η Πράσινη Οικονομία συνδέεται με την κάλυψη αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την εξοικονόμηση ...

12

Apr
Στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών έργων, το ΔΚΠ προτίθεται να απασχολήσει 1 Πληροφορικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών με σύμβαση ανάθεσης έργου για εργασία πλήρους απασχόλησης, με μηνιαίες αποδοχές έως ...

31

Mar
Είστε ενήμεροι για τις ευκαιρίες κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που προωθούνται από το έργο GREENLAND; Η αγορά εργασίας μεταβάλλεται και το έργο GREENLAND ...

i-BEC Profile

i-BEC Earth Observation

ENERGEIA - Θερμοκήπιο Νέα Μάδυτος