Τελευταία Νέα

22

Nov
  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, i-BEC και το ERFC, εταίροι του έργου GREENLAND, έχουν ξεκινήσει μια διαδικτυακή έρευνα που απευθύνεται σε νέους εκτός ...

13

Oct
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου: "Παροχή υπηρεσιών του συγχρηματοδοτούμενου έργου GREENLAND: GREEN-skiLls for a sustAiNable Development", με ακρωνύμιο "GREENLAND" (G.A. No B_A.3.1_0048), που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ...

24

Aug
ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ GREENLAND: GREEN-SKILLS FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT     Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC) και το European Regional ...

07

Jul

i-BEC Profile

i-BEC Earth Observation

ENERGEIA - Θερμοκήπιο Νέα Μάδυτος