Συμμετοχές σε Οργανισμούς

Το i-BEC είναι μέλος πολλών Εθνικών & Διεθνών Οργανισμών

Σε διεθνές επίπεδο το i-BEC είναι:

Σε εθνικό επίπεδο το i-BEC είναι:

και έχει υπογράψει Σύμφωνο συνεργασίας (MoU) με το Εθνικό Αστεροσκοπείο