Εκπόνηση σχεδίου επικαιροποίησης της καταγραφής των αρδευτικών γεωτρήσεων και προσδιορισμού τόσο του προβλήματος όσο και των κατάλληλων προς ανάληψη μέτρων στη λίμνη Κορώνεια