Παρατηρητήριο Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σε επιλεγμένες Αγροτικές Περιοχές