Παρακολούθηση Φυσικοχημικών και Βιολογικών Παραμέτρων στις Θερμάστρες και τα Αλοπήγια των Αλυκών Μεσολογγίου, Κίτρους και Καλλονής (2012-2013)