Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Αυτοκινητοδρόμων (E-Highway) 2007-2013