GEO-CRADLE

Συντονισμός και ολοκλήρωση των υπερσύγχρονων δραστηριοτήτων παρατήρησης της γης στις περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων και Ανάπτυξη συνδέσμων με πρωτοβουλίες σχετικές με το GEO, προς την κατεύθυνση του GEOSS

Η συνεχής παροχή ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών μέσω συντονισμένων και διαρκών δραστηριοτήτων Παρατήρησης Γης (Earth Observation) θεωρείται αποφασιστικής σημασίας για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διαχείρισης των υδάτων, η καλύτερη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και ενέργεια και πολλά άλλα. Στο πλαίσιο αυτό, οι μεγάλες διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως  το GEO και το Copernicus προωθούν την ενσωμάτωση και τον συντονισμό των δυνατοτήτων Παρατήρησης της Γης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια και στη Βόρεια Αφρική, και στις δύο περιοχές, αλλά ακόμη περισσότερο στη Μέση Ανατολή, εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμα κενά στην ανάληψη δραστηριοτήτων Παρατήρησης Γης. Αυτό περιλαμβάνει διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα Παρατήρησης Γης, αναποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και της τεχνογνωσίας, περιορισμένη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη των υπηρεσιών Παρατήρησης Γης και χαμηλή συμμετοχή του βιομηχανικού τομέα.

Το έργο GEOCRADLE  έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα  έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαρκέσει από το 2016 έως το 2018, με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την προώθηση της υιοθέτησης και αξιοποίησης των δραστηριοτήτων Παρατήρησης Γης στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Για το σκοπό αυτό, το έργο συγκέντρωσε 25 εταίρους από 3 ηπείρους, για να εργαστούν σε μία άκρως συμπληρωματική ομάδα που συνδυάζει ένα ισχυρό υπόβαθρο σε δραστηριότητες συντονισμού Παρατήρησης Γης με αποδεδειγμένη επιστημονική αριστεία σε τέσσερις βασικούς θεματικούς τομείς (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διαχείρισης νερού, πρόσβαση στις πρώτες ύλες, καθώς και πρόσβαση στην ενέργεια).

Το έργο προσπαθεί να:

  • ενισχύσει την τρέχουσα γνώση των υφιστάμενων δυνατοτήτων Παρατήρησης Γης στην περιοχή (με μια συνεχιζόμενη έρευνα),
  • διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων Παρατήρησης Γης (μέσω μιας πλατφόρμας δικτύωσης και διάφορες εκδηλώσεις),
  • προσδιορίσει τα κενά και το επίπεδο ωριμότητας (μέσω της ανάλυσης) και να ενισχύσει την ωριμότητα των διαφόρων χωρών της περιοχής,
  • επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων Παρατήρησης Γης (με τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου δεδομένων),
  • προβάλει συγκεκριμένους τρόπους για την αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων που σχετίζονται με την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διαχείρισης νερού, την καλύτερη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και ενέργεια (μέσω μελετών σκοπιμότητας),
  • προτείνει έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή του GEO, GEOSS και Copernicus στις τρεις περιοχές.

Οι εταίροι του έργου:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, NOA – Ελλάδα

2 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, IBEC – Ελλάδα

3 ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, CEDARE – Αίγυπτος

4 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, CERT – Τυνησία

5 Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, TAU – Ισραήλ

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, CUT – Κύπρος

7 Επιστημονικό και Τεχνολογικό Ινστιτούτο Έρευνας του Ινστιτούτου Διαστημικών Τεχνολογιών της Τουρκίας, UZAY – Τουρκία

8 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, SRTI – Βουλγαρία

9 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Ανάπτυξης για οπτοηλεκτρονική (OPTOELECTRONICS), INOE – Ρουμανίας

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓΙΩΝ Κύριλλος και Μεθόδιος ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ, USCM – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

11 Ινστιτούτο Προστασίας της Φύσης στην Αλβανία, INCA -Albania

12 Ινστιτούτο Φυσικής Βελιγράδι, IPB – Σερβία

13 Διεθνές Κέντρο Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος, CIMA – Ιταλία

14 ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακαδημίας ΑΘΗΝΩΝ, AOA – Ελλάδα

15 INOSENS DOO Νόβι Σαντ, INS – Σερβία

16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, EARSC -Βέλγιο

17 EURISY, EURISY – Γαλλία

18 EuroGeoSurveys – EGS, EGS – Βέλγιο

19 Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos and World Radiation Center, PMOD / WRC – Ελβετία

 

Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες (Φεβρουάριος 2016 – Ιούλιος 2018), συνολικό προϋπολογισμό 3.030.800,00 € και χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα  έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ 690.133.

 

Ιστοσελίδα Έργου: http://geocradle.eu/en/

 

                                                                                           

The project leading to this application has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 690133