Εργαστήριο

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Το i-BEC παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες και αναλύσεις καθώς διαθέτει ένα διαπιστευμένο, τελευταίας τεχνολογίας εργαστήριο, πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα ακριβείας και στελεχωμένο με εξειδικευμένους επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και η εν γένει λειτουργία του Χημικού Εργαστηρίου στηρίζεται στις λεγόμενες «καλές πρακτικές» λειτουργίας, ώστε να αποδεικνύεται η εύρυθμη και έγκυρη επιστημονικά και διοικητικά λειτουργία του. Σημειώνεται ότι το χημικό εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.720).