Νέα και εκδηλώσεις

29

Jun2022
  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, υπερήφανος εταίρος του έργου GREENLAND για την Ελλάδα, επικεντρώνεται στην εκπλήρωση των κύριων στόχων του έργου μέσω της παροχής δεξιοτήτων και επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους ανέργους και γυναίκες στην Ελλάδα στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής οικονομίας, παρέχοντάς ... Read More

24

May2022
Στις 17-19 Μαϊου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν της Ιορδανίας η ενδιάμεση εκδήλωση επικοινωνίας του έργου GREENLAND. Το έργο «GREENLAND: GREEN-skiLls for a sustAiNable Development», εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» (ENI CBC Mediterranean Sea Basin). Το ... Read More

27

Apr2022
Η Πράσινη Οικονομία συνδέεται με την κάλυψη αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα, η Κυκλική Οικονομία στοχεύει στη διατήρηση και χρήση των αγαθών και των πόρων στην υψηλότερη αξία τους για ... Read More

12

Apr2022
Στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών έργων, το ΔΚΠ προτίθεται να απασχολήσει 1 Πληροφορικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών με σύμβαση ανάθεσης έργου για εργασία πλήρους απασχόλησης, με μηνιαίες αποδοχές έως 2.500€. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω προσόντα:   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ... Read More

31

Mar2022
Είστε ενήμεροι για τις ευκαιρίες κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που προωθούνται από το έργο GREENLAND; Η αγορά εργασίας μεταβάλλεται και το έργο GREENLAND στοχεύει στην παροχή νέων δεξιοτήτων, που θα αποτελέσουν το μέσο για την κοινωνική ένταξη Νέων εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης ... Read More

23

Mar2022
      Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο "EIFFEL – Revealing the role of GEOSS as the default digital portal for building climate change ... Read More

24

Feb2022
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ), εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου GREENLAND θα διεξάγει τους ερχόμενους μήνες δωρεάν μαθήματα κατάρτισης, στους καινοτόμους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας! Εάν είσαι άνεργη γυναίκα κάθε ηλικίας ή Νέος εκτός Εκπαίδευσης, Κατάρτισης ή Εργασίας ... Read More

02

Feb2022
Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο DIONE (HORIZON 2014-2020) προσφέρει καινοτόμες τεχνολογίες, με σκοπό να βελτιώσουν τις εργασίες γεωργικής παρακολούθησης. Το έργο DIONE αναπτύσσει μια εργαλειοθήκη για τους οργανισμούς ώστε να τηρούν τους εκσυγχρονισμένους κανονισμούς της ΚΓΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), περιλαμβάνοντας νέες τεχνικές που θα βελτιώσουν τις δυνατότητες της ... Read More

11

Jan2022
Το ευρωπαϊκο έργο DIONE, το οποίο συντονίζεται από την ομάδα ISENSE του ΕΠΙΣΕΥ, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 με τη συμμετοχή δύο ακόμα Ελλήνων εταίρων, του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και της εταιρείας ... Read More

21

Dec2021
    Λαγκαδάς, 21-12-2021   Αρ. Πρωτ. : 740   3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο ... Read More