Νέα και εκδηλώσεις

18

Jan2023
    ΤΟ GREENLAND ΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ! ΤΟ ΕΡΓΟ Το έργο GREENLAND (GREEN-skiLls for a sustAiNable Development) προωθεί την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας παρέχοντας σε NEETs (νέους έως 30 ετών που δεν παρακολουθούν κανένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ... Read More

19

Dec2022
Το έργο GREENLAND θα ξεκινήσει διαδικτυακή κατάρτιση σε Πράσινες και Κυκλικές δεξιότητες στην Ελλάδα   Το έργο GREENLAND στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων NEETs (18-30 ετών) και άνεργων γυναικών (όλων των ηλικιών) στις πιλοτικές περιοχές του έργου για την Ελλάδα (Κεντρική Μακεδονία και Θράκη). Οι εκπαιδευόμενοι αρχικά θα εκπαιδευτούν ηλεκτρονικά σε Επαγγελματικές ... Read More

10

Oct2022
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο "E-SHAPE - EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe", HORIZON 2020. Το Έργο έχει διάρκεια 48 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 148.437,50€ και χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ... Read More

23

Sep2022
Ευφυείς λύσεις παρακολούθησης της γεωργίας γίνονται εμπορικά διαθέσιμες με την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενου έργου DIONE   Οι εταίροι της κοινοπραξίας DIONE υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας τον Ιούνιο του 2022 με την πρόθεση να ιδρύσουν την κοινοπραξία «DIONE Alliance», σχεδιασμένη να ηγηθεί της προσπάθειας εμπορευματοποίησης της ... Read More

01

Sep2022

18

Jul2022
Λαγκαδάς, 18-07-2022   Αρ. Πρωτ. : 428   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο "GREENLAND - GREEN-skiLls for a sustainable Development", με ακρωνύμιο “GREENLAND”, (G.A. Νο B_A.3.1_0048), που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ... Read More

29

Jun2022
  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, υπερήφανος εταίρος του έργου GREENLAND για την Ελλάδα, επικεντρώνεται στην εκπλήρωση των κύριων στόχων του έργου μέσω της παροχής δεξιοτήτων και επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους ανέργους και γυναίκες στην Ελλάδα στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής οικονομίας, παρέχοντάς ... Read More

24

May2022
Στις 17-19 Μαϊου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν της Ιορδανίας η ενδιάμεση εκδήλωση επικοινωνίας του έργου GREENLAND. Το έργο «GREENLAND: GREEN-skiLls for a sustAiNable Development», εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» (ENI CBC Mediterranean Sea Basin). Το ... Read More

27

Apr2022
Η Πράσινη Οικονομία συνδέεται με την κάλυψη αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα, η Κυκλική Οικονομία στοχεύει στη διατήρηση και χρήση των αγαθών και των πόρων στην υψηλότερη αξία τους για ... Read More

12

Apr2022
Στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών έργων, το ΔΚΠ προτίθεται να απασχολήσει 1 Πληροφορικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών με σύμβαση ανάθεσης έργου για εργασία πλήρους απασχόλησης, με μηνιαίες αποδοχές έως 2.500€. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω προσόντα:   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ... Read More