Προκηρύξεις

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ιανουαρίου 24, 2014 / Νέα, Προκηρύξεις
Λαγκαδάς, 29-07-2011 Αρ. Πρωτ.: 13 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος αποτελεί έναν ειδικευμένο μηχανισμό υποστήριξης της τοπικής αλλά…..

02

Dec2022
      Λαγκαδάς, 02-12-2022   Αρ. Πρωτ. : 681  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ... Read More

10

Oct2022
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο "E-SHAPE - EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe", HORIZON 2020. Το Έργο έχει διάρκεια 48 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 148.437,50€ και χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ... Read More

01

Sep2022

18

Jul2022
Λαγκαδάς, 18-07-2022   Αρ. Πρωτ. : 428   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο "GREENLAND - GREEN-skiLls for a sustainable Development", με ακρωνύμιο “GREENLAND”, (G.A. Νο B_A.3.1_0048), που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ... Read More

12

Apr2022
Στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών έργων, το ΔΚΠ προτίθεται να απασχολήσει 1 Πληροφορικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών με σύμβαση ανάθεσης έργου για εργασία πλήρους απασχόλησης, με μηνιαίες αποδοχές έως 2.500€. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω προσόντα:   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ... Read More

23

Mar2022
      Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο "EIFFEL – Revealing the role of GEOSS as the default digital portal for building climate change ... Read More

21

Dec2021
    Λαγκαδάς, 21-12-2021   Αρ. Πρωτ. : 740   3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο ... Read More

07

Jul2021
  Λαγκαδάς, 07-07-2021   Αρ. Πρωτ. : 400   2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο "GREENLAND - GREEN-skiLls for ... Read More

27

May2021
           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό ... Read More

19

Apr2021
Λαγκαδάς, 19-04-2021   Αρ. Πρωτ. : 216   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό ... Read More

29

Mar2021
  Λαγκαδάς, 29-03-2021   Αρ. Πρωτ. : 172   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο "GREENLAND - GREEN-skiLls for a ... Read More

07

Nov2020
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο "Soils4Africa – Soil Information System for Africa", HORIZON 2020. Το Έργο έχει διάρκεια 48 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 36.000,00€ και χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο ... Read More

25

Feb2020
Λαγκαδάς, 24/2/2020 Αριθμ. Πρωτ. 163     25-2-2020: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D3.1.1, D4.1.3, D4.1.4, D5.1.1, D5.1.2, και D5.1.4 των ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5 στο πλαίσιο του έργου “Re-Source – Providing services for management of natural resources”» που ... Read More

05

Feb2020
  Λαγκαδάς, 4/02/2020 Αριθμ. Πρωτ. 110      Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 14 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., για την επιλογή Αναδόχου της ... Read More

05

Jul2019
Λαγκαδάς, 05-07-2019 Αρ. Πρωτ. : 398 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος (LP) στο Ευρωπαϊκό Έργο ” Re-Source – Providing services for management of natural resources”, (INTERREG V – B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014 – 2020. Το Έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Το έργο Re-Source ... Read More

12

Oct2018
Λαγκαδάς,   10/10/2018 Αριθμ. Πρωτ. 263     12-10-2018: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων , για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D2.4.2, D3.4.1, D3.4.2, D3.4.4, D4.4.1, D4.4.2, D4.4.3 και D4.4.4 των ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4 στο πλαίσιο του έργου ... Read More

05

Oct2018
Λαγκαδάς, 5/10/2018 Αριθμ. Πρωτ. 250 Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “AquaNEX - Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques ”» Το Διαβαλκανικό Κέντρο ... Read More

05

Oct2018
 Λαγκαδάς, 05-10-2018 Αρ. Πρωτ. : 251 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP4) στο Ευρωπαϊκό Έργο "AquaNEX - Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques", Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece – Albania” ... Read More

26

Jun2018
Λαγκαδάς, 26-06-2018 Αρ. Πρωτ. : 166 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP9) στο Ευρωπαϊκό Έργο «GREENOMED – Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation» (1MED15_111_M2_072), INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020». Το Έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 200.000,00 € και ... Read More

13

Feb2018
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC) σας προσκαλεί στην πρώτη συνάντηση εμπλεκομένων φορέων (stakeholder meeting), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου "GREENOMED - Διαπεριφερειακή Συνεργασία στη Μεσόγειο για την καινοτομία στην πράσινη μεταποίηση" (1MED15_1.1_M2_072), που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10:30 – 13:15, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών ... Read More

11

Oct2017
Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος που στάλθηκε στις 10/10/2017 στο info@i-bec.org και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 292/10-10-2017, δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:    Ερώτημα 1: 1.Υποστήριξη για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 1 [Project management] Διασφάλιση κόστους μετακίνησης και διαμονής δύο τουλάχιστον εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που συμμετέχει στο Έργο ως συνεργάτης (Associated Partner), ... Read More

28

Sep2017
Λαγκαδάς, 28/9/2017 Αριθμ. Πρωτ. 275 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "GREENOMED - Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation" (1MED15_111_M2_072)», MED 2014-2020  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από ... Read More

03

Mar2017
Λαγκαδάς, 03-03-2017 Αρ. Πρωτ. : 67 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP9) στο Ευρωπαϊκό Έργο "GREENOMED - Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing innovation" (1MED15_111_M2_072), INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020». Το Έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και προϋπολογισμό για ... Read More

01

Apr2016
Λαγκαδάς, 1-04-2016 Αριθμ. Πρωτ. 120   Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων εργαστηρίου και πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.4 του Ευρωπαϊκού Έργου “WET_AID - Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian ... Read More

01

Mar2016
Η Συνάντηση Έναρξης Kick-Off (ΚΟ) του προγράμματος GEO-CRADLE πραγματοποιήθηκε στο Ιωνικό Κέντρο (Πλάκα, Αθήνα) στις   18 και 19, Φεβρουαρίου 2016. Το έργο Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS, GEO -CRADLE, GEO -CRADLE ... Read More

04

Aug2015
Με την υπ' αριθμ. Πρωτ 545/4-8-2015 απόφαση του Διαχειριστή του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, ματαιώνεται ο διαγωνισμός της πράξης με κωδικό MIS 494195 «Ψηφιακές υπηρεσίες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου»  λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: Α. Το ... Read More

04

Aug2015
Λαγκαδάς, 04-08-2015 Αριθμ. Πρωτ.551 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «WET_AID - Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes» (MIS CODE 904047), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ... Read More

31

Jul2015
                               Λαγκαδάς, 31-07-2015   Αρ. Πρωτ. : 544 Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP2) στο Ευρωπαϊκό Έργο "GEO-CRADLE - Συντονισμός και ολοκλήρωση των υπερσύγχρονων δραστηριοτήτων παρατήρησης ... Read More

31

Jul2015
  Λαγκαδάς,15/7/2015    Αρ. Πρωτ.: 513 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και ... Read More

29

May2015
Λαγκαδάς, 29/5/2015 Αριθμ. Πρωτ. 340 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του Ευρωπαϊκού Έργου “CIVILWATER” (Β2.11.06), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία ... Read More

22

May2015
Λαγκαδάς, 22/5/2015 Αριθμ. Πρωτ. 317 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “AGROLESS - Joint reference ... Read More

13

May2015
Λαγκαδάς, 13-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 298 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «AGROLESS» (B3.11.02) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ), ... Read More

12

May2015
  Λαγκαδάς, 12/4/2015 Αριθμ. Πρωτ. 296 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “AGROLESS - Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs” (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013» ... Read More

30

Apr2015
Λαγκαδάς, 30/4/2015 Αριθμ. Πρωτ. 251 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “AGROLESS - Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs” (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ... Read More

24

Apr2015
Συνάντηση  στρογγυλής τραπέζης “Balkan synergy for boosting Earth Observation capacities in the cross border area” To Σάββατο 18 Απριλίου 2015, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC) φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τιμώμενο πρόσωπο τον κ. Hoyt B. Yee Β, Αναπληρωτή Βοηθό Γραμματέα των Η.Π.Α. αρμόδιο για Ευρωπαϊκές και Ευρωασιατικές ... Read More

18

Mar2015
  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου “Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου” (MIS 494159). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό ... Read More

11

Mar2015
  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου  “Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας” (MIS 494179) Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, ... Read More

10

Mar2015
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου” και του Υποέργου 2 “Ψηφιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας ... Read More

26

Feb2015
Λαγκαδάς, 26-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 126   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «WET_AID» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013» Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ... Read More

29

Aug2014
Λαγκαδάς, 27/8/2014 Αρ. Πρωτ.: 432 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον ... Read More

29

Aug2014

08

Jul2014

20

Jun2014
      Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.2 του Ευρωπαϊκού Έργου “AGROLESS” (Β3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013».     To Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για ... Read More

20

Jun2014
Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», που αφορά στο Υποέργο 2, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικών ... Read More

20

Jun2014
  Δημόσια Διαβούλευση του Υποέργου 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 482385 «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας»  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ... Read More

16

May2014
 Λαγκαδάς, 15-05-2014 Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: οικ. 195     ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά   Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ... Read More

02

May2014
Λαγκαδάς, 30-04-2014 Αρ. Πρωτ.: 164 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) αποτελεί έναν ειδικευμένο μηχανισμό υποστήριξης της τοπικής αλλά και της δημόσιας διοίκησης στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής και είναι σε θέση να υλοποιεί δράσεις παρακολούθησης σε πολλαπλά επίπεδα με ... Read More

07

Apr2014
Λαγκαδάς, 07-04-2014    Αρ. Πρωτ.: 111   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “CIVILWATER” (B2.11.06) ... Read More

07

Mar2014
Λαγκαδάς, 05-03-2014    Αρ. Πρωτ.: οικ. 67   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Διεθνή Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, προϋπολογισμού δαπάνης τριακοσίων εβδομήντα ... Read More

24

Jan2014
Λαγκαδάς, 29-07-2011 Αρ. Πρωτ.: 13 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος αποτελεί έναν ειδικευμένο μηχανισμό υποστήριξης της τοπικής αλλά ... Read More

24

Dec2013
Λαγκαδάς, 20-12-2013    Αρ. Πρωτ.: οικ. 531   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Διεθνή Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, προϋπολογισμού ... Read More

28

Jun2013
28-06-2013: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "RIVERALERT" (B1.11.01)     Λαγκαδάς, 27-06-2013 Αρ. Πρωτ.: 273 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP2) στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο "RIVERALERT - Decision Support System for flood risks alert in Strymon/Struma River Basin" (Β1.11.01), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία ... Read More

28

Jun2013
28-06-2013: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "AUTONEST" (B1.11.05) |   Λαγκαδάς, 27-06-2013 Αρ. Πρωτ.: 277 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP2) στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο "AUTONEST - Automated Telemetric applications ... Read More

24

May2013
24-5-2013: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "WETLABUSE"(B1.33.03) (ΔΡΑΣΗ 6.3) Λαγκαδάς, 24-05-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 218 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την πραγματοποίηση μελέτης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου, ... Read More

07

May2013
7-5-2013: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "RIVERALERT"(B1.11.01) (ΔΡΑΣΗ 6.3)   Λαγκαδάς, 27-05-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 220       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά   Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την πραγματοποίηση έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκού Έργου, στο πλαίσιο ... Read More