Έργο GREENLAND: μαθήματα κατάρτισης σε νέους και γυναίκες στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας!

Έργο GREENLAND: μαθήματα κατάρτισης σε νέους και γυναίκες στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας!

Η Πράσινη Οικονομία συνδέεται με την κάλυψη αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα, η Κυκλική Οικονομία στοχεύει στη διατήρηση και χρήση των αγαθών και των πόρων στην υψηλότερη αξία τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διαμέσου της ανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακατασκευής και της ανακύκλωσης. Η παγκόσμια στροφή στην απασχόληση στους καινοτόμους αυτούς τομείς προϋποθέτει πρόσθετες πτυχές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν τους εργαζόμενους παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας και θα βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο GREENLAND θα αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης, με προσανατολισμό στις εξειδικευμένες ανάγκες της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας. Επιπλέον, θα προσφέρει 30 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς.

  • Εάν είσαι άνεργη γυναίκα κάθε ηλικίας ή Νέος/α εκτός Εκπαίδευσης, Κατάρτισης ή Εργασίας (18-30 ετών)
  • Και κατοικείς στην Κεντρική Μακεδονία ή τη Θράκη

 

εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής εδώ !

 

Ανακάλυψε περισσότερα για το έργο GREENLAND

Ακολούθησε το GREENLAND στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn

#ENICBC #GOMED #GREENLAND

Απριλίου 27, 2022 / Νέα