Δελτίο Τύπου (Έργο GREENLAND – GREEN skiLls for a sustAiNable Development)

Δελτίο Τύπου (Έργο GREENLAND – GREEN skiLls for a sustAiNable Development)

Δελτίο Τύπου

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Interbalkan Environment Center – i-BEC) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του Ευρωπαϊκού έργου «GREENLANDGREENskiLls for a sustAiNable Development«, το οποίο έχει διάρκεια 30 μηνών.

Το έργο GREENLAND προωθεί την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, παρέχοντας μια σειρά ενεργητικών δράσεων κατάρτισης για νέους εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΚ) και γυναίκες, στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι κύριοι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί εμπλέκονται ενεργά στις δράσεις του, ενώ δημιουργεί τις ευκαιρίες και τις δεξιότητες για την υλοποίηση καινοτόμων πολιτικών. Τα αποτελέσματα του έργου GREENLAND περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλυση της αγοράς εργασίας για τον εντοπισμό και την εφαρμογή: 1 πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για 2.900 ΕΕΕΚ και γυναίκες, 1 Επιχειρηματικού Πράσινου Δικτύου, 7 μακροπρόθεσμων σχεδίων δράσης, 210 δράσεων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και 18 δράσεων σκίασης εργασία για προσωπικό θεσμών χάραξης πολιτικής.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «GREENLAND-GREEN-skiLls for a sustAiNable Development» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16 & 17 Δεκεμβρίου 2020. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,8 εκ. € και χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Med κατά 90% (3,4 εκ. €) ενώ συμμετέχουν ως εταίροι οι ακόλουθοι φορείς:

  • LB: Regione Calabria-Dipartimento Programmazione Comunitaria, Ufficio della Cooperazione Territoriale Europea e sede di Bruxelles-Ιταλία
  • PP1: Planning and Development Agency (PDA)-Λίβανος
  • PP2: National Agricultural Research Centre (NARC)-Ιορδανία
  • PP3: Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport (AASTMT)-Αίγυπτος
  • PP4: Hisham Hijjawi College of Technology (HHCOT)-Παλαιστίνη
  • PP5: E.M. Associazione ARCES (ARCES Association)-Ιταλία
  • PP6: Universidade do Algarve / University of Algarve (UALG)-Πορτογαλία
  • PP7: European Regional Framework for Co-operation (E.F.R.C.)-Ελλάδα
  • PP8: Interbalcan Environment Center (i-BEC)-Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στην υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου, κα. Νικολέτα Τηλιοπούλου: nikoletat@hotmail.gr, τηλ. +306974540007.

*Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin. Τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου υπάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του i-BEC και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος.

Δελτίο Τύπου

Μαΐου 13, 2021 / Δελτία τύπου, Νέα