Διεθνής Ημερίδα με θέμα «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» 22 Οκτωβρίου, ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διεθνούς Ημερίδας που διοργάνωσε το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος με θέμα «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» στις 22 Οκτωβρίου στο ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες και στελέχη φορέων και οργανισμών από Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίοι κατέθεσαν την εμπειρία τους σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων, εναρμονισμένων με τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πολιτικές.

Λύσεων που διευκολύνουν και επιταχύνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης σε θέματα διαχείρισης των φυσικών πόρων και συνάμα προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, ώστε να υπάρξει ταυτόχρονα περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος.

Τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος σε σχέση με τα παραπάνω, παρουσίασε στην εναρκτήρια ομιλία του ο Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης, επιστημονικώς υπεύθυνος του Κέντρου.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, επεσήμανε χαρακτηριστικά, αποτελεί το εστιακό σημείο διατομεακής και διασυνοριακής συνεργασίας προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτών.

Είναι ένας πρότυπος διεθνής οργανισμός σύζευξης του δημόσιου τομέα με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ο οποίος έχει ως αποστολή την τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα περιβάλλοντος, μέσα από ολοκληρωμένες, καινοτόμες και αξιόπιστες υπηρεσίες και δράσεις.

Αποσκοπεί στην υποστήριξη όλων των επιπέδων δημόσιας διοίκησης για τον σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού τομέα μέσω ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων στις παραγωγικές διαδικασίες και, εν τέλει, στην αειφόρο διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Ζαλίδης παρουσίασε τη διεθνή δράση του Κέντρου και συγκεκριμένα ότι:

  • Αποτελεί εστιακό Σημείο Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών για τις Βαλκανικές Χώρες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Στρατηγικής Μείωσης Φυσικών Καταστροφών.
  • Προωθεί τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «INEU –Innovative Europe (Καινοτόμος Ευρώπη)»
  • Είναι υποψήφιο μέλος του GEO (Διακυβερνητική Ομάδα Παρατήρησης της Γης-Group on Earth Observations (GEO) των Ηνωμένων Εθνών)
  • Συνεργάζεται με το Αμερικανικό Ινστιτούτο «Watershed Research Institute»
  • Αναπτύσσει δράσεις με χώρες της Μαύρης Θάλασσας, των Βαλκανίων, της Ευρώπης αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Ιδιαίτερη τιμή για το Κέντρο ήταν η παρουσία της κ. Rayan Barbara, Γενικής Διευθύντριας της Διακυβερνητικής Ομάδας Παρατήρησης της Γης (GEO) των Ηνωμένων Εθνών, η οποία, αφού παρουσίασε την παγκόσμια δράση του GEO, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης της περιφέρειας, όπως του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται.

Την εμπειρία και τεχνογνωσία τους σε θέματα Διακυβέρνησης και Καινοτομίας στο εξωτερικό μας μετέφεραν επίσης τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου του Κέντρου, το οποίο μία ημέρα πριν στις 21 Οκτωβρίου είχε την πρώτη επίσημη συνεδρίασή του στην Αθήνα, όπου συζητήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές των διεθνών δράσεων και συνεργασιών του Κέντρου.

Ομιλίες πραγματοποίησαν και οι εταίροι του Κέντρου από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης και πρόεδρος του Διαβαλκανικού Κέντρου κ. Αθανάσιος Καρούντζος, η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Αιγαίου κ. Χ. Καλογήρου και ο εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Δ. Παναγιωτόπουλος.

Επίσης, παρέστησαν και εκπρόσωποι από τις Περιφέρειες – Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- και από τους Δήμους που είναι εταίροι του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωποι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Υπουργοί, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές κομμάτων, μέλη της Τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι φορέων, του διπλωματικού σώματος και του στρατού.

Τις εργασίες της Ημερίδας άνοιξε με ομιλία του, ο υπουργός Επικρατείας Δ. Σταμάτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην σημασία που έχει η συνεργασία των αρμοδίων φορέων, επιστημόνων και κυβερνήσεων, ώστε να επιτευχθεί, όπως είπε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο ίδιος, πάντως που γνωρίζει πολύ καλά πως λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση και η Αυτοδιοίκηση, δήλωσε πως θα βρεθεί δίπλα και αρωγός στις προσπάθειες που καταβάλλει το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος για να εντάξει, μεταξύ άλλων, στο μηχανισμό λήψης των αποφάσεων την αξιοποίηση των δεδομένων που καταγράφονται σε πολλά επίπεδα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Α. Τσαυτάρης ανέφερε από την πλευρά του ότι ο πρωτογενής αγροτικός τομέας μπορεί να βοηθηθεί τα μέγιστα από την καινοτομία.

Ως εκπρόσωπος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Ν. Ανδρουλάκης, γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ, τόνισε την ανάγκη εισαγωγής καινοτόμων εργαλείων σχεδιασμού και διαχείρισης των φυσικών πόρων, καθώς τα οικονομικά προβλήματα έπληξαν την οικολογική συνείδηση και έθεσαν σε δεύτερη μοίρα τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Λ. Γρηγοράκος, κάλεσε τους υπευθύνους του Διαβαλκανικού Κέντρου, αλλά και τους παράγοντες που συμβάλουν στην προσπάθεια, να συνεχίσουν το έργο τους, και δήλωσε ότι θα βρουν δίπλα τους όλους τους παράγοντες της Δημόσιας Διοίκησης.

Την Ημερίδα χαιρέτισαν επίσης πολλοί εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων και κομμάτων: ο Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης κ. Γ. Παναγιωτόπουλος, ο Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χ. Βασιλάκος, ο εκπρόσωπος της Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε θέματα ψηφιακής σύγκλισης, κ. Α. Γαβρίλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης κ. Π. Μανούρης, ο κ. Ν. Φιλίππου από τον ΣΕΒ Βορείου Ελλάδος και Κρήτης και ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Αθ. Θεοχαρόπουλος. Τέλος, παρέστησαν εκπρόσωποι του ΚΚΕ κ. Α. Ραλλάτος, και του ΑΝΕΛ κ. Ουζουνίδης Μάρκος

Οκτωβρίου 30, 2013 / Γεγονότα, Νέα