Κοινή παρουσίαση καθ Γ.Ζαλίδη και κας B.Ryan στην DGI2016 στις 20 Ιανουαρίου, 2016

Κοινή παρουσίαση καθ Γ.Ζαλίδη και κας B.Ryan στην DGI2016 στις 20 Ιανουαρίου, 2016

Ο καθ Γ.Ζαλίδης  Επιστημονικά Υπεύθυνος του i-BEC είναι προσκεκλημένος ομιλητής μαζί με την κα Barbara Ryan, διευθύντρια της Γραμματείας του  GEO στο DGI 2016, την μεγαλύτερης κλίμακας ετήσια συνάντηση στην Ευρώπη των στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών των υπηρεσιών γεωχωρικών πληροφοριών να δώσουν μια κοινή παρουσίαση με θέμα »New Developments in Earth Observation for Earlier Prediction of Potential Crises» στις 20 Ιανουαρίου, 2016.

Το συνέδριο προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα για 600 διεθνείς εμπειρογνώμονες και συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες, και να  παρουσιάσουν  τις τελευταίες τεχνολογίες και να διαμορφώσουν το μέλλον της βιομηχανίας γεωχωρικών πληροφοριών μαζί.

 

Ιανουαρίου 20, 2016 / Νέα