Ολοκλήρωση εργασιών της 1ης Συνάντησης Στρογγυλής Τραπέζης, με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης στα Βαλκάνια

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης Συνάντησης Στρογγυλής Τραπέζης, με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης στα Βαλκάνια, το Σάββατο 17 Ιουνίου στη Βλάστη Κοζάνης, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Παρατήρησης της Γης [GEO] και των Υπουργείων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφιμών & Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Τη διοργάνωση ανέλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ενώ ρόλο επιταχυντή επιτέλεσε το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος [i-BEC] ως διαπεριφερειακός οργανισμός του GEO.

Για το πλάνο δράσης της Στρογγυλής Τραπέζης εδώ

Περαιτέρω υλικό, παρουσιάσεις και βίντεο στην ιστοσελίδα

                                           

Δελτίο Τύπου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης Συνάντησης Στρογγυλής Τραπέζης, με στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης στα Βαλκάνια, το Σάββατο 17 Ιουνίου στη Βλάστη Κοζάνης, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Παρατήρησης της Γης [GEO] και των Υπουργείων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων & Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Τη διοργάνωση ανέλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ενώ ρόλο επιταχυντή επιτέλεσε το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος [i-BEC] ως διαπεριφερειακός οργανισμός του GEO. Με την παρουσία της τίμησε την εκδήλωση η κα. Κατερίνα Νοτοπούλου από το Πρωθυπουργικό Γραφείο.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευάγγελος Αποστόλου χαιρέτισε την εκδήλωση και ανέδειξε τη αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, μέσω της υιοθέτησης των εφαρμογών Παρατήρησης της Γης στην εθνική στρατηγική έχοντας ως σκοπό την ανάδειξη της ποιοτικής υπόστασης των γεωργικών προϊόντων. Ο Υπουργός τόνισε ότι οι δράσεις της Πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του αγρο-διατροφικού κλάδου στα Βαλκάνια άπτονται  των αναπτυξιακών κατευθυντήριων γραμμών του Υπουργείου και επεσήμανε την ανάγκη συστηματικής συνεργασίας όλων  των εμπλεκόμενων φορέων στα Βαλκάνια για την αειφόρο λειτουργία του οικοσυστήματος. Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, κ. Βασίλειος Μαγκλάρας εκπροσώπησε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης των ερευνητικών και επιστημονικών εφαρμογών που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης για τον εκσυγχρονισμό του αγρο-διατροφικού κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα της συνάντησης θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη από την πολιτική ηγεσία στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής. Υπό το πρίσμα των παραπάνω τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής Γεωργίας. Η κα. Ryan Barbara, Γενική Διευθύντρια του GEO που τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία της, ανέφερε τη σπουδαιότητα  για παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες μέσω της ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων παρακολούθησης της Γης σε καθημερινές εφαρμογές, καθώς και την ανάγκη διάδοσης τους στις Βαλκανικές Χώρες με αρωγό το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ως διαπεριφερειακό Οργανισμό του GEO αλλά και ως Σημείο μεταφοράς τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε η σημασία ανάπτυξης ενός Βαλκανικού Earth Observation System of Systems (BalkanGEOSS) το οποίο αρχικά θα στοχεύσει στην παρακολούθηση των σημαντικότερων καλλιεργειών, επιτελώντας το ρόλο του Balkan GEOGLAM. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν το τεχνικό σκέλος της συζήτησης, το οποίο συντόνισε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος,, Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης, μέσω του οποίου μεταφέρθηκαν οι θέσεις διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με την αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών για τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης [SDGs] που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα. Ειδικότερα, οι κ. Michel Deshayes και Juan Pablo Guerschman συντονιστές της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Γεωργική Παρακολούθηση [GEOGLAM] και την Παραγωγικότητα των Βοσκήσιμων Γαιών [GEOGLAM-RAPP], αντίστοιχα, παρουσίασαν εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, την παράλληλη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, καθώς και την αειφορική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννης Καζόγλου υπογράμμισε ότι οι πρακτικές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης οφείλουν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της εθνικής στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη και την προστασία των φυσικών πόρων. Παρεμβάσεις σχετικά με την αξία των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στον κλάδο της αγροδιατροφής έκαναν μέσω τηλεδιάσκεψης ο κ. Brian Killough, ειδικός επιστήμων της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυπηγικής και Διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών [NASA] και της Επιτροπής Δορυφορικών Συστημάτων Παρατήρησης Γης [CEOS] και οι κ. Espen Volden και κ. Gordon Campbell, ως εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος [ESA] για την περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου. Αμφότεροι, αναφέρθηκαν στις σημαντικές δυνατότητες προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας της γεωργίας που διαμορφώνονται με την παράλληλη αξιοποίηση πολυδιάστατων δομών επεξεργασίας δεδομένων [Data Cube] και της Πλατφόρμας θεματικών υπηρεσιών [Thematic Exploitation Platforms]. Στην Ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές σε πλήθος χωρών και θεματικών ενοτήτων και οι ομιλητές υπογράμμισαν την κοινή πεποίθηση να αξιοποιηθούν οι συγκεκριμένες δυνατότητες στα Βαλκάνια, μέσω των Σημείων Επαφής που έχουν οριστεί από το GEO-CRADLE, προς ενίσχυση του γεωργικού τομέα. Ο κ. Lawrence Friedl, διευθυντής στο πρόγραμμα εφαρμοσμένων επιστημών της NASA και ο κ. Aditya Agrawal, διευθυντής της Παγκόσμιας Σύμπραξης για την αξιοποίηση δεδομένων αειφόρου ανάπτυξης [GPSDD], υπογράμμισαν την αξία της διαθεσιμότητας των δορυφορικών δεδομένων για την παρακολούθηση των Δεικτών Αειφόρου Ανάπτυξης προς ενίσχυση του γεωργικού τομέα και της ανταγωνιστικότητάς του. Συνοψίζοντας, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Περικλής Μήτκας εξήρε το ρόλου του ΑΠΘ στη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και παρουσίασε το 2018 ως έτος ορόσημο για την περαιτέρω διασύνδεση του i-BEC στα Βαλκάνια, ενώ ο κ. Αθανάσιος Παλιάτσος ειδικός σύμβουλος της Διεύθυνσης Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Επικοινωνιών υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων ώστε τα Συστήματα Παρατήρησης Γης να αξιοποιηθούν προς όφελος πολλαπλών κλάδων της οικονομίας του αγροδιατροφικού κλάδου.

Το λόγο πήραν στη συνέχεια εκπρόσωποι του οικοσυστήματος των ενδιαφερόμενων φορέων από την περιοχή των Βαλκανίων με σκοπό την κατάρτιση του σχεδίου για τη βελτίωση της εφαρμογής των περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης με στόχο την ενεργή υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. H πλειοψηφία των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (με εξαίρεση τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) τοποθετήθηκαν σε θέματα στρατηγικής για τα ύδατα, το περιβάλλον και τα δάση και ζήτησαν αρωγό τους το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος για κοινές δράσεις σχεδιασμού και υλοποίησης.  Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, ο Περιφερειάρχης του Kardzhali (Βουλγαρία), κ. Nikola Chanev, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παππάς και ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Πλακεντάς τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των διασυνοριακών χωρών και την ανάγκη ένταξης των εφαρμογών της Παρατήρησης της Γης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών με σκοπό τη δυνατότητα χρηματοδότησης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον πρωτογενή τομέα. Οι κ. Κυριάκος Λουφάκης Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και ο κ. Alexander Zarkov Διευθυντής των Εμπορικών Επιμελητηρίων της ΠΓΔΜ, με τη συμμετοχή τους σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, ανέλυσαν τις προτεινόμενες υπηρεσίες σε συνδυασμό με μελλοντικές προοπτικές των πρακτικών της γεωργίας μειωμένων εισροών προτείνοντας τη  διοργάνωση στρογγυλής τραπέζης για την επιχειρηματικότητα στα Βαλκάνια, εστιάζοντας στη λειτουργική ενσωμάτωση των εφαρμογών Παρατήρησης της Γης για την πιστοποίηση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Τέλος, παρεμβάσεις έγιναν από τον Πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου κ. Σπύρο Μάμαλη, τον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ. Γεώργιο Τσακούμη και τον Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Παύλο Τονικίδη καταλήγοντας στην ανάγκη ενός μακρόπνοου εθνικού σχεδιασμού για την οικονομική ανάπτυξη, που θα περιλαμβάνει εξειδικευμένα μέτρα και μηχανισμούς για την περαιτέρω υιοθέτηση των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών.  

 


Ιουνίου 21, 2017 / Γεγονότα, Νέα