Πραγματοποίηση της 10ης Γενικής Συνέλευσης του i-BEC, στη Θεσσαλονίκη στις 15/02/2017

Πραγματοποίηση της 10ης Γενικής Συνέλευσης του i-BEC, στη Θεσσαλονίκη στις 15/02/2017

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 15/02/2017, η 10η Γενική Συνέλευση του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (i-BEC) στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια πρόσκλησης του Προέδρου του i-BEC, κ. Παναγιωτόπουλου Διονύσιου, Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ο ασκών καθήκοντα.

Το παρόν στη 10η Γενική Συνέλευση έδωσε η πλειοψηφία των μελών του i-BEC. Ειδικότερα, παρευρέθηκαν ο κ. Φραγκισκάκης Νικήτας, Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο ασκών καθήκοντα, ο κ. Παναγιωτόπουλος Διονύσιος, Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ο ασκών καθήκοντα, ο κ. Τσέλιγκας Ηλίας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ο ασκών καθήκοντα, ο κ. Μιχελάκης Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ο ασκών καθήκοντα , ο κ. Στραταριδάκης Κωνσταντίνος, Γενικός Δ/ντης Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο κ. Γιάντσης Απόστολος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, o κ. Κεχαγιάς Φώτιος, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Παπαγεωργίου Βαλάντης, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα, ο κ. Μπαντούλας Μόσχος, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Λαγκαδά, ο κ. Καραχάλιος Σωτήριος,  ως εκπρόσωπος του Δήμου Ωραιοκάστρου, και ο κ. Λαόπουλος Θεόδωρος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Στη Γενική Συνέλευση δε συμμετείχε εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου.

Στη ΓΣ παρευρέθησαν επίσης ο κ. Γιουτίκας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και από τo i-BEC  ο κ. Τσιακίρης Σταμάτιος Ελευθέριος, Διαχειριστής του ΔΚΠ, ο κ. Γεωργιάδης Παναγιώτης, Β’ Αντιπρόεδρος του ΔΚΠ,  ο κ. Ζαλίδης Γεώργιος, Επιστημονικά υπεύθυνος του ΔΚΠ, καθώς και στελέχη όλων των τμημάτων του ΔΚΠ.

Νέος Πρόεδρος του i-BEC, ορίστηκε με ομόφωνη απόφαση ο κ. Μιχελάκης Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ο ασκών καθήκοντα, και νέος Α” Αντιπρόεδρος του i-BEC, ορίστηκε με ομόφωνη απόφαση ο κ. Γιάντσης Απόστολος, Προϊστάμενος  Γενικής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκαν ομόφωνα επίσης ο ορισμός της θητείας των αντιπροέδρων του i-BEC, η έγκριση του Ισολογισμού του 2015 και των πρακτικών της 9ης ΓΣ.

Παρουσιάστηκε το νέο προφίλ του i-BEC και ο νέος του προσανατολισμός, καθώς μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας, όπου οι δομές και οι υπηρεσίες που έχουν παράχθει από το i-BEC, αφορούν πλέον το παγκόσμιο γίγνεσθαι, και είναι έτοιμες να προσφερθούν στους εταίρους, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.

Οι εταίροι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της 4ης συνεδρίασης του Διεθνούς Συμβουλίου του, για τις συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς παγκοσμίου κύρους, καθώς και για τη στρατηγική προσέγγιση για την ανάδειξη των Στόχων Κοινωνικής Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε συνεργασία με τη ΝΑΣΑ. Τέλος παρουσιάστηκε η πορεία του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας “INEU”, το επιχειρησιακό πλάνο του οποίου θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συζητήθηκε ακόμη η αναγκαιότητα ενοποίησης των Μετρητικών Υποδομών Υδάτων και κυρίως η αναγκαιότητα συνεργασίας-σύμπραξης των εταίρων του i-BEC προς την κατεύθυνση της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (Clusters), προκειμένου οι παρεχόμενες υπηρεσίες να γίνουν άμεσα προσβάσιμες στους τελικούς δικαιούχους.

Οι παρουσιάσεις των κ. Τσιακίρη και Ζαλίδη εδώ και εδώ αντίστοιχα

 

 

Φεβρουαρίου 16, 2017 / Γεγονότα, Δελτία τύπου, Νέα