Πραγματοποίηση της 11ης Γενικής Συνέλευσης του i-BEC, στη Θεσσαλονίκη στις 23/02/2018

                       

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23/02/2018, η 11η Γενική Συνέλευση του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (i-BEC) στο Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια πρόσκλησης του Προέδρου του i-BEC, κ. Μιχελάκη Βασίλειου, Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Το παρόν στην 11η Γενική Συνέλευση έδωσε η πλειοψηφία των μελών του i-BEC. Ειδικότερα, παρευρέθηκαν ο κ. Σάββας Ιωάννης, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Θεοδωρίδης Νικόλαος, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο κ. Παπαθεοδώρου Νικόλαος, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η κα Κοζυράκη Μαρία, Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο κ. Ντίτορας Νικόλαος, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ο κ. Μιχελάκης Βασίλειος, Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ο κ Γιάντσης Απόστολος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, o κ. Στεργιούλης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Χατζηιωαννίδης Θεοδόσης, Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου Λαγκαδά, και ο κ. Λαόπουλος Θεόδωρος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Στη Γενική Συνέλευση δε συμμετείχε εκπρόσωπος της του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Δέλτα και του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στη ΓΣ παρευρέθησαν επίσης ο κ. Τόλκας Άγγελος, υποψήφιος νέος Διαχειριστής του ΔΚΠ, η κα Βλάχου Χαρίτα, εκπρόσωπος του Γραφείου Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΑΠΘ, και από τo i-BEC ο κ. Ζαλίδης Γεώργιος, Επιστημονικά υπεύθυνος του ΔΚΠ, η κα Παπαδούδη Μαρία, Λογίστρια του ΔΚΠ, καθώς και στελέχη όλων των τμημάτων του ΔΚΠ.

Νέος Διαχειριστής του i-BEC, ορίστηκε με ομόφωνη απόφαση ο κ. Τόλκας Άγγελος, Δικηγόρος, και νέος Β” Αντιπρόεδρος του i-BEC, ορίστηκε με ομόφωνη απόφαση ο κ. Ταμβακίδης Στέλιος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκαν ομόφωνα επίσης η αναγόρευση του κ. Σταμάτιου Ελευθέριου Τσιακίρη σε Επίτιμο Διαχειριστή του i-BEC, η έγκριση του Ισολογισμού του 2016 και των πρακτικών της 10ης ΓΣ.

Παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων του i-BEC, το οποίο έχοντας μπει στη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του, παράγει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες είναι έτοιμες να προσφερθούν στους εταίρους, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.

Οι εταίροι ενημερώθηκαν για τις συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς παγκοσμίου κύρους, καθώς και για τους στόχους, τις δραστηριότητες και την επικοινωνιακή πολιτική του ΔΚΠ. Τέλος συζητήθηκε η αναγκαιότητα διεύρυνσης της συνεργασίας όλων των εταίρων του ΔΚΠ με σκοπό την επίτευξη πρόσθετων αναπτυξιακών αποτελεσμάτων και τη διάχυση αυτών στους τελικούς δικαιούχους, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες του ΔΚΠ.

             

Φεβρουαρίου 27, 2018 / Γεγονότα, Νέα