ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 494195 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 494195 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου” και του Υποέργου 2 “Ψηφιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου” στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου» (MIS  494195)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ i-bec.org ή με τηλεμοιότυπο στον αριθμό +30 2394023485, αναφέροντας τον τίτλο του διαγωνισμού και των κωδικό της Πράξης.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 έως Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

Κατεβάστε τα 3 μέρη  του σχεδίου της διακήρυξης διαγωνισμού  Α, Β, Γ καθώς και το έντυπο υποβολής σχολίων.

 

 Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μαρτίου 10, 2015 / Προκηρύξεις