Προσκληση σε συνέδριο με τίτλο “The role of Earth Observation in Agriculture: towards creating reliable data and new services for a competitive Agri-Sector; The case of AGRO_LESS”.

Προσκληση σε συνέδριο με τίτλο “The role of Earth Observation in Agriculture: towards creating reliable data and new services for a competitive Agri-Sector; The case of AGRO_LESS”.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, ΝΟΕSIS, στην Θεσσαλονίκη, στις 09:30π.μ., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Κοινές Στρατηγικές Καθοδηγούμενης Άσκησης Αγροτικών Δραστηριοτήτων για την Εφαρμογή Χωρικά Διαφοροποιούμενης Γεωργίας Μειωμένων Εισροών» με ακρωνύμιο «AGRO_LESS», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013».

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του ρόλου της Παρατήρησης Γης στην γεωργία. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθεί η συμβολή των αξιόπιστων δεδομένων και των νέων υπηρεσιών που δημιουργούνται από την Παρατήρηση Γης στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα ενώ παράλληλα, μέσα από συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, θα καταδειχθεί η αξία νέων σύγχρονων εργαλείων (δορυφόροι, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και τηλεμετρικοί αισθητήρες). Τέλος, τα αποτελέσματα και η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το έργο AGRO_LESS θα συζητηθούν σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα και τις μελλοντικές προοπτικές των πρακτικών της γεωργίας μειωμένων εισροών, όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή.

REGION OF CENTRAL MACEDONIA

INNOVATIVE PRACTICES IN THE SERVICE OF AGROQUALITY

www.agrolessproject.eu

REGISTER HERE >>
Find NOESIS >>

REGION OF CENTRAL MACEDONIA

INNOVATIVE PRACTICES IN THE SERVICE OF AGROQUALITY

www.agrolessproject.eu

REGISTER HERE >>
Find NOESIS >>

Οκτωβρίου 8, 2015 / Δελτία τύπου, Νέα