Πρόσκληση σε συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Νερού σε Αστικές Περιοχές με Χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών», 24 Σεπτεμβρίου 2015- Καβάλα

Πρόσκληση σε συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Νερού σε Αστικές Περιοχές με Χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών», 24 Σεπτεμβρίου 2015- Καβάλα

 civilpics

Η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, και οι εταίροι του έργου CIVILWATER,

σας προσκαλούν στο Συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Νερού σε Αστικές Περιοχές με Χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών«,

που πρόκειται να διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2015, στο Lucy Hotel, Ακτή Καλαμίτσας, Καβάλα.

 Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Προστασία και Διασφάλιση της Ποιότητας του Αστικού Νερού στη Διασυνοριακή Περιοχή” με ακρωνύμιο «CIVILWATER”, που αποτελεί μέρος του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013”, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και τους εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.

 Προωθείστε ελεύθερα την πρόσκληση προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

 Για την καλύτερη οργάνωση του συνεδρίου, παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής εδώ.

Banner_1x2

Σεπτεμβρίου 21, 2015 / Γεγονότα, Δελτία τύπου, Νέα