Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης “Balkan synergy for boosting Earth Observation capacities in the cross border area” 18-04-2015

Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης “Balkan synergy for boosting Earth Observation capacities in the cross border area” 18-04-2015

Συνάντηση  στρογγυλής τραπέζης Balkan synergy for boosting Earth Observation capacities in the cross border area”


To Σάββατο 18 Απριλίου 2015, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC) φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τιμώμενο πρόσωπο τον κ. Hoyt B. Yee Β, Αναπληρωτή Βοηθό Γραμματέα των Η.Π.Α. αρμόδιο για Ευρωπαϊκές και Ευρωασιατικές Υποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνολογιών υποστήριξης αποφάσεων και έγκαιρης προειδοποίησης και αποτυπώθηκε η ανάγκη επίτευξης ενός έξυπνου σχεδιασμού διαμεσολάβησης μεταξύ των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο ικανοποίησης περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών αναγκών σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Η συζήτηση χαρακτηρίσθηκε από την κοινή επιθυμία των συμμετεχόντων να συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, προκειμένου να υπάρξει μία αρμονική κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η συνάντηση έληξε με τον κ Hoyt B. Yee να συγχαίρει δια του επιστημονικού υπευθύνου το i-BEC, ως πόλο καινοτομίας και επιστημονικών συνεργασιών στην περιοχή των Βαλκανίων και εκφράζοντας την πεποίθησή του για ενδυνάμωση αυτών μέσω της δημιουργίας μίας μόνιμης δομής συνεργασίας βασισμένης στο i-BEC.