Συνέδριο για την πράσινη μεταποίηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου “GREENOMED”, 7 Μαρτίου 2018

Τι είναι η πράσινη μεταποίηση; Ευκαιρίες | Προκλήσεις | Οφέλη στη ζωή των πολιτών

Θεσσαλονίκη, 07 Μαρτίου 2018 (9:00π.μ.)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED και του έργου GREENOMED (https://greenomed.interreg-med.eu/) το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, διοργανώνει συνέδριο για τους πολίτες, για να παρουσιαστούν οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και οι επιπτώσεις που δημιουργεί η πράσινη μεταποίηση στις ζωές των πολιτών.

O σκοπός του συνεδρίου είναι να επικοινωνήσει τις ευκαιρίες και τις θετικές επιπτώσεις της πράσινης βιομηχανίας και μεταποίησης στην καθημερινή ζωή των πολιτών, μέσα από την υιοθέτηση κι εφαρμογή πράσινων καινοτομιών.  Το πρώτο συνέδριο που γίνεται στο πλαίσιο του έργου  GREENOMED απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους πολίτες, ώστε να αντιληφθούν τον δικό τους, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην προώθηση βιώσιμων, πράσινων τεχνολογιών.   

Το συνέδριο χωρίζεται σε δύο μέρη, εξίσου ενδιαφέροντα για τους συμμετέχοντες: την πρωινή συνεδρία, και τις απογευματινές συνεδρίες με τα παράλληλα εργαστήρια. 

Στο πρώτη πρωινή συνεδρία θα παρουσιαστούν οι λόγοι για τους οποίους, αλλά και τρόπος που το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και η πράσινη μεταποίηση μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στη δεύτερη πρωινή συνεδρία θα αναπτυχθεί το γενικότερο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της πράσινης μεταποίησης. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιασθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και τοπικής ανάπτυξης, όπως συνδέονται με την ανάγκη για νέες δεξιότητες και ικανότητες.  

Στο απογευματινό μέρος θα πραγματοποιηθούν παράλληλα εργαστήρια όπου οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με φορείς (εταιρείες, οργανισμούς, ΜΚΟ, εκπροσώπους σχετικών ευρωπαϊκών έργων κλπ.) σχετικά με την πράσινη μεταποίηση στο πλαίσιο θεματικών όπως:

  • Πράσινη επιχειρηματικότητα και καινοτόμες ιδέες 
  • Διαχείριση αστικών αποβλήτων
  • Καινοτομία, πράσινη μεταποίηση και δημόσιες συμβάσεις
  • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον αγροδιατροφικό τομέα

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση greenomedproject@gmail.com.

 

Για τη συμμετοχή σας απαιτείται η ηλεκτρονική εγγραφή εδώ.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνάντηση μέσω live streaming στη διεύθυνση: https://www.auth.gr/video/25133 

 

Ατζέντα Συνεδρίου

 

Μαρτίου 5, 2018 / Γεγονότα, Νέα