ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ GREENLAND: GREEN-SKILLS FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ GREENLAND: GREEN-SKILLS FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ GREENLAND: GREEN-SKILLS FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC) και το European Regional Framework for Co-operation (ERFC), Έλληνες εταίροι του έργου GREENLAND: GREEN-skiLls for a sustAiNable Development, βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη σύσταση της Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Η επιτροπή θα απαρτίζεται από τα κάτωθι 3 μέλη:

  1. κ. Ιγνατιάδης Σπύρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒΕ
  2. κ. Κούβελας Δημήτριος, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
  3. κ. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο σκοπός της Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατηγικού σχεδιασμού του έργου GREENLAND είναι η ανασκόπηση των στόχων και των δραστηριοτήτων του έργου και η παροχή εξειδικευμένων προτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των εργαλείων για τη διάχυση και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του σε περιφερειακό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατηγικού σχεδιασμού του έργου GREENLAND θα συγκαλείται σε συνεδριάσεις και συναντήσεις καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσής του, σε προσδιοριζόμενες ημερομηνίες. Η πολύτιμη συνεργασία των μελών της θα παρέχει τις απαραίτητες προτάσεις και την ορθή καθοδήγηση για την ολοκληρωμένη επίτευξη των στόχων του έργου.

Αυγούστου 24, 2021 / News & Events, Νέα