Το έργο GREENLAND αναπτύσσει νέες ευκαιρίες κατάρτισης στους τομείς της Πράσινης & Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα

Το έργο GREENLAND αναπτύσσει νέες ευκαιρίες κατάρτισης στους τομείς της Πράσινης & Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, υπερήφανος εταίρος του έργου GREENLAND για την Ελλάδα, επικεντρώνεται στην εκπλήρωση των κύριων στόχων του έργου μέσω της παροχής δεξιοτήτων και επαγγελματικών ευκαιριών σε νέους ανέργους και γυναίκες στην Ελλάδα στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής οικονομίας, παρέχοντάς τους ελπίδα για τη βελτίωση της εργασιακής τους κατάστασης.

Η ιδιαίτερα ευάλωτη θέση και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι γυναίκες στην είσοδό τους στην απασχόληση, τα υψηλά ποσοστά ευέλικτης και επισφαλούς απασχόλησής τους, η αυξημένη προσπάθεια που απαιτείται για την ενσωμάτωσή τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας και η στροφή της Οικονομίας σε νέους τομείς, αναδεικνύουν τη σημασία του έργου GREENLAND για την Ελλάδα και τις χώρες της Μεσογείου στην κατάρτιση και εξειδίκευση των νέων επαγγελματιών που θα στελεχώσουν τις καινοτόμες θέσεις εργασίας στους τομείς της Πράσινης και της Κυκλικής Οικονομίας. Τα εργαλεία και οι δεξιότητες που θα χρησιμοποιηθούν ως πιλοτικές δραστηριότητες για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης θα εξαπλωθούν από τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Για την επιτυχή κατάρτιση των νέων ανέργων και των γυναικών κάθε ηλικίας στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης το ΔΚΠ προσέγγισε την τοπική και περιφερειακή κοινωνία μέσα από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας για να διαδόσει τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου. Ακόμη, ανέπτυξε μια συνεχώς ανανεούμενη ηλεκτρονική εκστρατεία προσέγγισης και συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη και την πανδημία COVID-19 που μάστιζε τις περιοχές. Στόχος των επαφών αποτέλεσε η ευαισθητοποίηση του κοινού για τους στόχους του έργου GREENLAND, του προγράμματος σπουδών και της πρακτικής άσκησης.

Επιπλέον, για τον εντοπισμό των απαραίτητων δεξιοτήτων που πρέπει να λάβουν οι συμμετέχοντες, και αναζητούνται από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, την εύρεση των κατάλληλων μεντόρων που θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους κατά την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και τον εντοπισμό των τομέων στο πλαίσιο της Πράσινης και Κυκλικής οικονομίας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς.

Μέσω του έργου GREENLAND θα εκπαιδευτούν (διαδικτυακά ή/και επιτόπια) 2.900 άτομα σε 7 Μεσογειακές χώρες (Ιταλία, Λίβανος, Αίγυπτος, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Πορτογαλία και Ελλάδα) με τη στήριξη έμπειρων μεντόρων και υιοθετώντας καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές και μεθόδους. Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ληφθείσων γνώσεών τους. Ενώ τέλος, έπειτα από το πέρας της κατάρτισης, θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης με διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε τοπικές επιχειρήσεις του Πράσινου και Κυκλικού τομέα.

Για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος η διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η ανάπτυξη και η κοινωνική ένταξη των μελών της κοινωνίας αποτελούν τη βασική και κύρια αποστολή για ένα καλύτερο μέλλον!

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις δραστηριότητες του έργου GREENLAND στην Ελλάδα συμπλήρωσε τη φόρμα εδώ!

Ανακάλυψε περισσότερα για το έργο GREENLAND

Ακολούθησε το GREENLAND στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn

#ENICBC #GOMED #GREENLAND

Ιουνίου 29, 2022 / Events, News & Events, Γεγονότα, Νέα