Το i-BEC έγινε μέλος του Network of Copernicus Relays

Το i-BEC έγινε μέλος του Network of Copernicus Relays

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την προώθηση των ανοικτών δεδομένων του Copernicus σε ενδιάμεσους και τελικούς χρήστες και τη δημιουργία δομών ενημέρωσης για την ομοιογενή και βιώσιμη κάλυψη θεμάτων σχετικά με το Copernicus πανευρωπαϊκά, δημιούργησε το Network of Copernicus Relays στο οποίο συμμετέχει και το i-BEC και άλλα μέλη του si-cluster σε συνεργασία με την ΕΔΕΤ.

Copernicus-Relays

Νοεμβρίου 2, 2016 / Γεγονότα, Νέα