Το i-BEC, η Ιταλία και η Φινλανδία υποστήριζουν τη δήλωση του Ισραήλ στη Ολομέλεια του GEO-XII για την ανάγκη να αναγνωριστεί η σημασία των οικοσυστημάτων του εδάφους

Το i-BEC, η Ιταλία και η Φινλανδία υποστήριζουν τη δήλωση του Ισραήλ στη Ολομέλεια του GEO-XII για την ανάγκη να αναγνωριστεί η σημασία των οικοσυστημάτων του εδάφους

Δήλωση του Ισραήλ για την  γενική συνέλευση του GEO -XII  στην Πόλη του Μεξικού, 12 Νοέμβρη του 2015.

Το Ισραήλ επιθυμεί να θέσει στο τραπέζι του GEO  τη σημασία του εδάφους και της ασφαλείας του από τη προοπτική της Παρατήρησης της Γης . Η δήλωση αυτή υποστηρίζεται από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Φινλανδία και το i-BEC και ελπίζουμε ότι και άλλες χώρες και οργανισμοί θα το υποστιρίξουν.
Το έδαφος εκτελεί μια σειρά από βασικές περιβαλλοντικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη επιβίωση. Αναγνωρίζοντας ότι η σημασία των οικοσυστημάτων του εδάφους είναι απαραίτητη για:
• Την ασφάλεια των τροφίμων
•  Παγίδευση του άνθρακα
• Τον κύκλο του νερού
• Τη παραγωγή ξυλείας,
• Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
• Τις ομαλές διαδικασίες της κλιματικής εναλλαγής
• Τον έλεγχος του οικοσυστήματος

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη γραμματεία του GEO και τις ενδιαφερόμενες χώρες, καθώς και τους  συμμετέχοντες οργανισμούς για να συμπεριληφθεί ι το έδαφος με μεγαλύτερη σαφήνεια στις κύριες δραστηριότητες του GEO.

Νοεμβρίου 13, 2015 / Γεγονότα, Νέα