Το i-BEC στην 11η σύνοδο της ολομέλειας της Ομάδας Παρατήρησης της Γης (GEO-ΧΙ Plenary)

Το i-BEC στην 11η σύνοδο της ολομέλειας της Ομάδας Παρατήρησης της Γης (GEO-ΧΙ Plenary)

 

http://www.earthobservations.org/images/geo11/venue_relocation_big.png

 

Η 11η σύνοδος της ολομέλειας της Ομάδας Παρατήρησης της Γης (GEO-ΧΙ), που φιλοξενείται στην Ελβετία, λαμβάνει χώρα στη Γενεύη στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), στις 13 – 14 Νοεμβρίου 2014.

Το i-BEC, ως  Συμμετέχων Οργανισμός παίρνει μέρος στην  Ολομέλεια εκπροσωπούμενο από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο  του,  καθ.  Γ. Ζαλίδη.

Νοεμβρίου 13, 2014 / Γεγονότα, Νέα