Το i-BEC στη τελετή Παράδοσης- Παραλαβής του αυτοματοποιημένου μη επανδρωμένου σκάφους eOYSTER 1. 30-09-2016

Το i-BEC στη τελετή Παράδοσης- Παραλαβής του αυτοματοποιημένου μη επανδρωμένου σκάφους eOYSTER 1. 30-09-2016

Λαγκαδάς, 30-09-2016

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.4 »Monitoring activities in greek protected area» του Ευρωπαϊκού Έργου “WET_AID – ‘Προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των αγροτικών τοπίων’.  Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (“Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme” 2007-2013).  το i-BEC ως Εταίρος του Έργου ήταν παρών στην τελετη Παράδοσης- Παραλαβής του  αυτοματοποιημένου μη επανδρωμένου σκάφους eOYSTER 1 στον  Επικεφαλή Εταίρο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Σκοπός του έργου για την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών είναι η συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας του νερού σε σχέση με την αξιολόγηση των επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αντίστοιχη χρήση νερού.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, ως εταίρος του i-BEC αναθέτει σε αυτό τη διαχείριση του αυτοματοποιημένου μη επανδρωμένου σκάφους  eOYSTER 1 του έργου WET-AID, μετά το πέρας της ευθύνης του αναδόχου που τo ανέπτυξε.

 

 

Για VIDEO πατήστε εδώ

 

 

 

 

Σεπτεμβρίου 30, 2016 / Γεγονότα, Νέα