Το i-BEC στο Workshop του European Soil Partnership 17 με 18 Μαρτίου 2015

Το i-BEC στο Workshop του European Soil Partnership 17 με 18 Μαρτίου 2015

Το i-BEC πήρε μέρος στο Workshop του European Soil Partnership, στο αρχηγείο του FAO στη Ρώμη,  στις  17 με 18 Μαρτίου 2015, ως μέλος του  Global Soil Partnership

Το Workshop εγκαινίασε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Global Soil Partnership  για μια πιο συντονισμένη περιφερειακή προσπάθεια για τη προστασία των εδαφών.

 

Μαρτίου 24, 2015 / Γεγονότα, Νέα