1ο Ενημερωτικό Δελτίο GEO-Cradle Μαιος 2016

1ο Ενημερωτικό Δελτίο GEO-Cradle Μαιος 2016

Το έργο Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS, GEO -CRADLE, GEO -CRADLE για συντομία είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου συντονισμού η οποία θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων ΕΟ και την ανάπτυξη των υπηρεσιών ΕΟ, και την αποτελεσματική συμμετοχή του πλήρους οικοσυστήματος των ενδιαφερομένων ΕΟ, παρέχοντας έτσι τα απαραίτητα στοιχεία για την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων.
Το 1ο τεύχος του ενημερώτικού δελτιου είναι εδώ!

Μαΐου 31, 2016 / Δελτία τύπου, Νέα