Το i-BEC συμμετέχει στην ομάδα εργασίας OGC Electromagnetic Spectrum Domain Working Group

Το i-BEC συμμετέχει στην ομάδα εργασίας OGC Electromagnetic Spectrum Domain Working Group

Το i-BEC  συμμετέχει στην ομάδα εργασίας OGC Electromagnetic Spectrum Domain Working Group (EM Spectrum DWG) (SpectrumML) του OGC

Η αποστολή και ο σκοπός της ομάδας είναι να ερευνήσει τις απαιτήσεις για ένα ανοιχτό διεθνές πρότυπο μοντέλο δεδομένων και κωδικοποίησης

ότι θα ωφελήσει τους πολλούς επιστημονικούς κλάδους και τομείς της αγοράς που λειτουργούν με δεδομένα του ηλεκτρομαγνητικό πεδίου.

 

OGC Public Wiki logo

Οκτωβρίου 7, 2016 / Γεγονότα, Νέα