ΤΟ GREENLAND ΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΟ GREENLAND ΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

ΤΟ GREENLAND ΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο GREENLAND (GREEN-skiLls for a sustAiNable Development) προωθεί την
κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας παρέχοντας σε NEETs (νέους
έως 30 ετών που δεν παρακολουθούν κανένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και
κατάρτισης και δεν εργάζονται) και γυναίκες όλων των ηλικιών, δεξιότητες για
εύρεση εργασίας στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής οικονομίας. Το
GREENLAND είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της
οποίας υπερήφανοι εταίροι για την Ελλάδα αποτελούν το Διαβαλκανικό Κέντρο
Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) και ο ERFC (Αθήνα), ενώ συμμετέχουν άλλες 6
μεσογειακές χώρες (Ιταλία, Λίβανος, Ιορδανία, Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Πορτογαλία).

 

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τα μαθήματα θα παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε 300 NEETs ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ που διαμένουν μόνιμα στην Κεντρική Μακεδονία ή τη Θράκη.

1. Η πρώτη φάση θα είναι διαδικτυακή και βασίζεται στην ατομική εκμάθηση
βασικών δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την τοποθέτηση εργασίας στην
Πράσινη και Κυκλική οικονομία [‘‘Ήπιες’’ δεξιότητες (Soft skills),
Επαγγελματικές δεξιότητες (Employment skills) και δεξιότητες στην Πράσινη
και Κυκλική Οικονομία]. Στο τέλος τους, θα χορηγηθεί βεβαίωση
παρακολούθησης (E-Portfolio πιστοποιημένο από το έργο).

2. Στη δεύτερη φάση, μέσω συστήματος αξιολόγησης, θα παρέχεται σε 120
συμμετέχοντες επιτόπια κατάρτιση διάρκειας μιας εβδομάδας σε
δεξιότητες στους τομείς της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας.

3. Τέλος, μια περαιτέρω επιλογή 30 συμμετεχόντων θα έχει την ευκαιρία να
πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση 45 ημερών, με συνεισφορά των
δαπανών, σε μία από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο έργο.

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!!

Συμπληρώστε τη Φόρμα συμμετοχής (σύνδεσμος Google form) που ακολουθεί και
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επαληθεύσουμε τις απαιτήσεις και για
περαιτέρω πληροφορίες. Οι συμμετοχές θα συνεχιστούν μέχρι να συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος αριθμός (300 NEETs και Γυναίκες).

Φόρμα συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην Ιστοσελίδα:
https://www.enicbcmed.eu/projects/greenland
Ακολούθησε το GREENLAND στο Facebook, στο Twitter και στο LinkedIn
#ENICBC #GOMED #GREENLAND

 

 

Ιανουαρίου 18, 2023 / Γεγονότα, Νέα