Οργάνωση

Το i-BEC συνίσταται από τέσσερα διακριτά αλλά επικοινωνούντα μεταξύ τους τμήματα…

Η δομή του i-BEC ως αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ισοδύναμου του δημοσίου διασφαλίζει την ικανότητα του να παρέχει πολυάριθμες υπηρεσίες σε σχέση με την αποστολή του για την αειφορική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων. Το i-BEC είναι στελεχωμένο με έμπειρους ειδικούς επιστήμονες ποικίλων ειδικοτήτων: αγρονόμους, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους, χημικούς, βιολόγους, γεωλόγους, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, οικονομολόγους, ειδικούς χαρτογράφησης, μηχανολόγους μηχανικούς και ηλεκτρολόγους μηχανικούς.