Το Διεθνές συμβούλιο του i-BEC

Διεθνής Οργανισμός

Για να ανταποκριθεί στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (ΔΚΠ), ως διεθνής οργανισμός, δραστηριοποιείται μέσω ενός διεθνούς δικτύου συνεργασιών με δημόσιους φορείς και οργανισμούς, με ερευνητικά ιδρύματα και με τον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτής της δικτύωσης, το ΔΚΠ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες και εμπλέκεται ενεργά στη διασυνοριακή ανταλλαγή και εφαρμογή τεχνογνωσίας και σε θέματα καλών πρακτικών διαχείρισης στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και διεθνώς.

Αναγνωρίζοντας την παγκόσμια πλέον διάσταση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και την ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία και δράση, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος  (i-BEC) λειτουργεί υπό την καθοδήγηση ενός Διεθνούς Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει όλες τις διεθνείς συνεργασίες και δράσεις του οργανισμού.

Διεθνές Συμβούλιο

Ως θεσμικό όργανο του i-BEC χαράσσει κατευθυντήριους άξονες για τη βιώσιμη πορεία ως προς τις διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες του με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Αποτελείται από παγκοσμίως διακεκριμένους επιστήμονες και εξαίρετα στελέχη Διεθνών Οργανισμών, οι οποίοι υποστηρίζουν το i-BEC με τη γνώση και την εμπειρία τους σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Ειδικότερα, τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να εκπροσωπούν όχι μόνο τα κράτη που συνεργάζονται με το i-BEC αλλά και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σημαντικούς για την εκπλήρωση της αποστολής του i-BEC. Παρέχεται καθοδήγηση για την ενίσχυση και ενδυνάμωση των δεσμών της διεθνούς συνεργασίας του i-BEC με τα κράτη/περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέλη του Συμβουλίου και σε σχέση με τα πεδία ενδιαφέροντός τους. Το i-BEC  έχει ως στόχο να διευκολύνει τις συνεργασίες αυτές και να μην ανταγωνίζεται με υφιστάμενους φορείς διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, αποστολή του Διεθνούς Συμβουλίου του i-BEC  είναι:

 • η αναγνώριση ευκαιριών για την επιχειρησιακή εφαρμογή των νέων τεχνολογιών έτσι ώστε να καλύπτονται οι περιβαλλοντικές ανάγκες και να προκύπτει το μέγιστο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες.
 • η αναζήτηση ευκαιριών για την ενσωμάτωση του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας στα Βαλκάνια.
 • η εφαρμογή ολιστικής προσέγγισης για την επίλυση περιφερειακών/διεθνών προβλημάτων μέσω διατομεακής και διασυνοριακής διασύνδεσης στο πλαίσιο της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το Διεθνές Συμβούλιο απαρτίζουν οι:

 •  Δρ. Kuntz Steffen, Καθηγητής Γεωπληροφοριακών Συστημάτων του πανεπιστήμιου του Freiburg και συνεργάτης της Astrium GmbH (Γερμανία),
 • Δρ.Thomas Crisman, Καθηγητής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Εργασιακής Υγείας, του Κολεγίου Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Νότιας Τάμπα (USA),
 • Δρ. Dejan Komatina, Γραμματέας του Sava River Basin Commission (Κροατία),
 • Δρ. Hristo Dimitrov, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Europrof (Βουλγαρία)
 • κ. Dorian Ducka, Αναπληρωτής Υπουργός στο Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας,
 • Δρ. Zoran Spirkovski, Επικεφαλής του Τμήματος Αλιείας και Εφαρμοσμένης Υδατοκαλλιέργειας στο Υδροβιολογικό Ινστιτούτο της Οχρίδας (ΠΓΔΜ).
 • κ.Daniel Barok , Σύμβουλος Διεθνών Συνεργασιών του Ισραηλινού Οργανισμού Διαστήματος
 • Δρ. Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
 • Δρ Luca Montanarella, Ευρωπαϊκό Κοινό Κέντρο Ερευνών Επιτροπή-, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Μονάδα Εδάφους και Αποβλήτων

Ο διεθνής χαρακτήρας του i-BEC , με τη λειτουργία του Διεθνούς Συμβουλίου του πλέον, αποτελεί έναν θεσμό καθώς και ένα παράδειγμα πως μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε περιφερειακά μπορεί να αποκτήσει πολύ ευρύτερη κλίμακα.

Ο διεθνής χαρακτήρας του i-BEC, σε συνδυασμό με την παρουσία και την καθοδήγηση του Διεθνούς του Συμβουλίου, αποτελεί ένα πρότυπο παράδειγμα για το πώς οι τοπικές πρωτοβουλίες και δράσεις μπορούν να διαδραματίσουν έναν επιτυχημένο ρόλο σε μια ευρύτερη παγκόσμια συνεργασία.

Συγκεκριμένα, δρώντας υπό την καθοδήγηση του Διεθνούς του Συμβουλίου, το i-BEC:

 1. ανταλλάσσει τεχνογνωσία και εμπειρία με Διεθνή Ερευνητικά Ιδρύματα,
 2. αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα, εργαλεία και μεθοδολογίες ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των τελικών χρηστών (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 3. αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία που δύνανται να εφαρμοστούν διεθνώς και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τα αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Nομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων.