Έργο GREENLAND-Ενδιάμεση εκδήλωση του έργου στο Αμμάν (Ιορδανία)

Έργο GREENLAND-Ενδιάμεση εκδήλωση του έργου στο Αμμάν (Ιορδανία)

Στις 17-19 Μαϊου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν της Ιορδανίας η ενδιάμεση εκδήλωση επικοινωνίας του έργου GREENLAND. Το έργο «GREENLAND: GREEN-skiLls for a sustAiNable Development», εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» (ENI CBC Mediterranean Sea Basin). Το εταιρικό του σχήμα περιλαμβάνει 9 φορείς από 7 χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, Ελλάδα, Λίβανος, Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Ιορδανία και Πορτογαλία) και στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (18 έως 30 ετών) και των γυναικών στην περιοχή της Μεσογείου. Μέσω της ανάπτυξης ενός δυναμικού προγράμματος κατάρτισης και πρακτικής άσκησης οι ομάδες-στόχοι θα εφοδιαστούν με τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται από τη σύγχρονη αγορά εργασίας στους τομείς της Πράσινης και της Κυκλικής Οικονομίας. Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης θα ενισχυθεί από τις συμμαχίες τομεακών δεξιοτήτων μεταξύ κέντρων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος είναι υπερήφανος εταίρος του έργου GREENLAND και θα διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης, προσανατολισμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πράσινης και Κυκλικής Οικονομίας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ενώ παράλληλα, θα προσφέρει θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους καινοτόμους αυτούς τομείς.

Η επίσημη τελετή της ενδιάμεσης εκδήλωσης του έργου αποτέλεσε μια πολύτιμη ευκαιρία για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του GREENLAND σε εκπροσώπους υπουργείων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τοπικών και διεθνών οργανισμών και στον Τύπο, υπό την αιγίδα του Ιορδανού Υπουργού Γεωργίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε επίσης το εργαστήριο κεφαλαιοποίησης, δίνοντας την ευκαιρία στους εταίρους του GREENLAND και του έργου HELIOS όπως και άλλων έργων ENI CBC Med (IP MED, MYSEA, Organic Ecosystem, CLUSTER, κ.λπ.) να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους με πράσινες επιχειρήσεις και δίκτυα από την Ιορδανία και τη Μεσόγειο.

 

Επιπλέον, υλοποιήθηκε και η διήμερη συνεδρίαση της Συντονιστικής και Τεχνικής Επιτροπής του έργου, όπου οι εταίροι συναντήθηκαν με σκοπό την από κοινού εργασία στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων και τη συζήτηση της προόδου του.

  

 

Η φυσική αυτή συνάντηση μετά την πανδημία συνιστά την πλέον εξαιρετική δυνατότητα για την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ των εταίρων και της αποστολής του έργου, με τελικό σκοπό τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας στην Πράσινη και Κυκλική οικονομία στην περιοχή της Μεσογείου.

 

#ENICBC #GOMED #GREENLAND

Μαΐου 24, 2022 / Events, News & Events, Γεγονότα, Νέα