Δημόσια Διαβούλευση του εργου “Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ 494179

Δημόσια Διαβούλευση του εργου “Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ 494179

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου  “Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας” (MIS 494179)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ i-bec.org ή με τηλεμοιότυπο στον αριθμό +30 2394023485, αναφέροντας τον τίτλο του διαγωνισμού και των κωδικό της Πράξης.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2015 έως Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Κατεβάστε τα 3 μέρη  του σχεδίου της διακήρυξης διαγωνισμού  Α, Β, Γ καθώς και το έντυπο υποβολής σχολίων.

 

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ

 

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

Μαρτίου 11, 2015 / Νέα, Προκηρύξεις