Δημόσια Διαβούλευση του έργου “Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου” (MIS 494159).

Δημόσια Διαβούλευση του έργου “Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου” (MIS 494159).

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου “Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου” (MIS 494159).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ i-bec.org ή με τηλεμοιότυπο στον αριθμό +30 2394023485, αναφέροντας τον τίτλο του διαγωνισμού και των κωδικό της Πράξης.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 έως Πέμπτη 02 Απριλίου 2015

Κατεβάστε τα 3 μέρη του σχεδίου της διακήρυξης διαγωνισμού Α, Β, Γ καθώς και το έντυπο υποβολής σχολίων.

 

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μαρτίου 18, 2015 / Νέα, Προκηρύξεις