Πραγματοποιήθηκε η 8η Γενική Συνέλευση του i-BEC στη Πάτρα στις 26-11-2014

Πραγματοποιήθηκε η 8η Γενική Συνέλευση του i-BEC στη Πάτρα στις 26-11-2014

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 26/11/2014, η 8η Γενική Συνέλευση του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (i-BEC) στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στην Πάτρα, σε συνέχεια πρόσκλησης του Προέδρου του i-BEC, κ. Γεωργίου Διδασκάλου, Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων. Το παρόν στην 8η Γενική Συνέλευση έδωσε η πλειοψηφία των μελών του i-BEC. Ειδικότερα, παρευρέθηκαν ο κ. Καρούντζος Αθανάσιος, Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Σπυρίδων Σπυρίδων, Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο κ. Στραταριδάκης Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο κ. Γιάντσης Απόστολος, ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και ο κ. Πετρίδης Γεώργιος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Δέλτα. Επίσης χαιρέτησε με επιστολή της τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης η κα Γερακούδη Καλλιόπη, Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Στη ΓΣ παρευρέθησαν επίσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ο κ. Παναγιωτόπουλος Διονύσιος, Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Ο κ. Πρωτούλης Δημήτριος, Διευθυντής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, και από τo i-BEC, o κ. Γεωργιάδης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος, ο καθ. Γεώργιος Ζαλίδης, Επιστημονικά Υπεύθυνος, καθώς και στελέχη από όλα τα τμήματα του i-BEC.

Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκε η ανοδική πορεία του i-BEC και οι Διεθνείς του Συνεργασίες και αποφασίστηκαν ομόφωνα η διεύρυνση του εταιρικού σχήματος με την είσοδο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ως νέου ισότιμου εταίρου του i-BEC, η υπογραφή ενοποιημένου-κωδικοποιημένου καταστατικού για λόγους ευχρηστίας και η ενεργοποίηση της δημιουργίας παραρτημάτων του i-BEC στους κατά τόπους Εταίρους, για να συνδράμουν περαιτέρω στη λειτουργία του i-BEC ως μια διεθνής συστάδα νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

Σε συνδυασμό με την 8η Γενική Συνέλευση και το απόγευμα της ίδια μέρας, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, φιλοξενήθηκε και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και η εναρκτήρια συνεδρίαση των δικαιούχων της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» με κωδικό MIS 482385, στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης της Πράξης και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση της Πράξης, στην έναρξη λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης (όπως ορίζεται στο Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας) καθώς και στην προετοιμασία της έναρξης υλοποίησης των Υποέργων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το παρών στη συνάντηση έδωσε και ο κ. Γαβρίλης Αθανάσιος, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για την Ψηφιακή Σύγκλιση, ο οποίος απάντησε σε ερωτήματα των Δικαιούχων σχετικά με την Πράξη και τη διαδικασία υλοποίησής της.

Νοεμβρίου 28, 2014 / Γεγονότα, Δελτία τύπου, Νέα