05-07-2019, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Re-Source – Providing services for management of natural resources», (INTERREG V – B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014 – 2020.

05-07-2019, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Re-Source – Providing services for management of natural resources», (INTERREG V – B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014 – 2020.

Λαγκαδάς, 05-07-2019
Αρ. Πρωτ. : 398

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος (LP) στο Ευρωπαϊκό Έργο ” Re-Source – Providing services for management of natural resources”,
(INTERREG V – B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014 – 2020. Το Έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
Το έργο Re-Source θα διαρκέσει από το 2019 έως το 2021, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτινων
πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την υλοποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του ανωτέρω Έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να απασχολήσει έντεκα (11) άτομα με συμβάσεις έργου. Το έργο των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω Έργου και σύμφωνα με το τελικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Τα άτομα θα απασχοληθούν για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας του Έργου, στα οποία συμμετέχει το ΔΚΠ, και συγκεκριμένα στα πακέτα εργασίας:

  • WP1: Project Management & Coordination
  • WP2: Project communication & Dissemination
  • WP3: Institutional capacity analysis & data collection
  • WP4: Digital services development & delivery for enhancement of institutional capacity

Τα άτομα που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ.57200, Λαγκαδάς) καθώς και όπου εκάστοτε υλοποιούνται και διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα του ΔΚΠ ή παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΚΠ, και εντός του ωραρίου λειτουργίας του ΔΚΠ.

Η υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και των βιογραφικών γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και από τις 10:00π.μ. έως τις 3:00μ.μ, στα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου  Περιβάλλοντος,  Λουτρών  18,  Τ.Κ.57200,  Λαγκαδάς,  γραφείο  1,  από  την  ημέρα ανάρτησης  της  παρούσας  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Διαβαλκανικού  Κέντρου  Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) και έως και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις ίδιες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2394023485 (κα. Γνωστοθέα Στεφανίδου).

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Άγγελος Τόλκας

Ιουλίου 5, 2019 / Προκηρύξεις