31-7-2015. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «GEO-CRADLE «, HORIZON 2020

        

                   

 

Λαγκαδάς, 31-07-2015

  Αρ. Πρωτ. : 544

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP2) στο Ευρωπαϊκό Έργο «GEO-CRADLE – Συντονισμός και ολοκλήρωση των υπερσύγχρονων δραστηριοτήτων παρατήρησης της γης στις περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων και Ανάπτυξη συνδέσμων με πρωτοβουλίες σχετικές με το GEO, προς την κατεύθυνση του GEOSS», HORIZON 2020. Το Έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 208.687,50 € και χρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο GEO–CRADLE  θα διαρκέσει από το 2016 έως το 2018, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την προώθηση της υιοθέτησης και αξιοποίησης των δραστηριοτήτων Παρατήρησης Γης στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Για το σκοπό αυτό, το έργο συγκέντρωσε 25 εταίρους από 3 ηπείρους, για να εργαστούν σε μία άκρως συμπληρωματική ομάδα που συνδυάζει ένα ισχυρό υπόβαθρο σε δραστηριότητες συντονισμού Παρατήρησης Γης με αποδεδειγμένη επιστημονική αριστεία σε τέσσερις βασικούς θεματικούς τομείς (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διαχείρισης νερού, πρόσβαση στις πρώτες ύλες, καθώς και πρόσβαση στην ενέργεια).

Το έργο προσπαθεί να:

 • ενισχύσει την τρέχουσα γνώση των υφιστάμενων δυνατοτήτων Παρατήρησης Γης στην περιοχή (με μια συνεχιζόμενη έρευνα),
 • διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων Παρατήρησης Γης (μέσω μιας πλατφόρμας δικτύωσης και διάφορες εκδηλώσεις),
 • προσδιορίσει τα κενά και το επίπεδο ωριμότητας (μέσω της ανάλυσης) και να ενισχύσει την ωριμότητα των διαφόρων χωρών της περιοχής,
 • επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων Παρατήρησης Γης (με τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου δεδομένων),
 • προβάλει συγκεκριμένους τρόπους για την αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων που σχετίζονται με την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διαχείρισης νερού, την καλύτερη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και ενέργεια (μέσω μελετών σκοπιμότητας),
 • προτείνει έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή του GEO, GEOSS καιCopernicus στις τρεις περιοχές.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του ανωτέρω Έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να απασχολήσει άτομα με συμβάσεις έργου. Το έργο των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω Έργου και σύμφωνα με το τελικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Τα άτομα θα απασχοληθούν για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας  του Έργου, στα οποία συμμετέχει το ΔΚΠ, και συγκεκριμένα στα πακέτα εργασίας:

 • WP1: Coordination and Management
 • WP2: Inventory of capacities and user needs
 • WP3: Gap analysis, indicators and priorities
 • WP4: Pilot towards regional challenges
 • WP5: Regional Contribution to GEOSS and Copernicus
 • WP6: Communication, dissemination & engagement
 • WP7: Impact and Exploitation

Η υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και των βιογραφικών γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και από τις 10:00π.μ. έως τις 3:00μ.μ, στα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου  Περιβάλλοντος,  Λουτρών  18,  Τ.Κ.57200,  Λαγκαδάς,  γραφείο  1,  από  την  ημέρα ανάρτησης  της  παρούσας  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Διαβαλκανικού  Κέντρου  Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) και έως και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις ίδιες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2394023485 (κα. Στύλα Κορίνα).

                                                                                        

   Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

 

 

     Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

 Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Ιουλίου 31, 2015 / Προκηρύξεις