28-06-2013: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «RIVERALERT» (B1.11.01)

28-06-2013: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «RIVERALERT» (B1.11.01)

28-06-2013: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «RIVERALERT» (B1.11.01)

 

logo-GR-BU

 

Λαγκαδάς, 27-06-2013
Αρ. Πρωτ.: 273
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP2) στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο «RIVERALERT – Decision Support System for flood risks alert in Strymon/Struma River Basin» (Β1.11.01), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013». Το έργο έχει διάρκεια 27 μήνες και προϋπολογισμό για το ΔΚΠ 547.500,00 €.

Εταίροι του Έργου “RIVERALERT” είναι:
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας), Επικεφαλής Εταίρος
  • Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος,
  • Club «Economika 2000», Βουλγαρία

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανώτερου Έργου και συγκεκριμένα της Δράσης 2.2 «Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό πληροφόρησης (Printed and electronic information material)», του Δεύτερου Πακέτου Εργασίας «ΠΕ2: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (Information & Publicity)», εντάσσεται η δημιουργία και παραγωγή ενημερωτικού υλικού για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου «RIVERALERT – Decision Support System for flood risks alert in Strymon/Struma River Basin” (Β1.11.01), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

Ο Προϋπολογισμός του έργου έχει οριστεί έως το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ #7.000,00#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η διάρκεια καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα μίας (1) βδομάδας.

Παρακαλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς) μέχρι και την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2013, και μέχρι τις 2:00μ.μ.

Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα περιεχόμενα του φακέλου προσφοράς των υποψηφίων επισυνάπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2394023485 (κα. Στύλα Κορίνα).

Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ
Σταμάτης Μ. Τσιακίρης
Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC
Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

Για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση πατήστε .

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/06/2013
Ημεομηνία λήξης Πρόσκλησης: 08/07/2013
Ιουνίου 28, 2013 / Νέα, Προκηρύξεις