Τελευταία Νέα

11

Jan
Το ευρωπαϊκο έργο DIONE, το οποίο συντονίζεται από την ομάδα ISENSE του ΕΠΙΣΕΥ, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ξεκίνησε ...

22

Nov
The Interbalkan Environment Center, i-BEC, and the European Regional Framework for Cooperation, ERFC, partners of GREENLAND project, ...

22

Nov
  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, i-BEC και το ERFC, εταίροι του έργου GREENLAND, έχουν ξεκινήσει μια διαδικτυακή έρευνα που απευθύνεται σε νέους ...

i-BEC Profile

i-BEC Earth Observation

ENERGEIA - Θερμοκήπιο Νέα Μάδυτος