26-02-2015.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «WET_AID»

26-02-2015.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «WET_AID»

Λαγκαδάς, 26-02-2015

Αρ. Πρωτ.: 126

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «WET_AID» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013»

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP4) στο Ευρωπαϊκό Έργο «WET_AID – Protection of human life and environmental health through sustainable management of agrarian landscapes», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

Το έργο «WET-AID: Προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των αγροτικών τοπίων» θεωρείται ως μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων των διασυνοριακών περιοχών «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», μέσω μιας καινοτόμου στρατηγικής προσέγγισης για τη συστηματική διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και των λειτουργικών παραγόντων. Την ίδια στιγμή, η αλληλεπίδραση των ανθρώπινων και φυσικών παραγόντων που επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην διασυνοριακή περιοχή, είναι επίσης υπό εξέταση.

Το Έργο έχει διάρκεια 16 μήνες και προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 245.500,00 € και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & κατά 25% από Εθνικούς Πόρους

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του ανωτέρω Έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να απασχολήσει δέκα (10) άτομα με συμβάσεις έργου. Το έργο των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω Έργου και σύμφωνα με το τελικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Τα άτομα που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ.57200, Λαγκαδάς) καθώς και όπου εκάστοτε υλοποιούνται και διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα του ΔΚΠ ή παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΚΠ, και εντός του ωραρίου λειτουργίας του ΔΚΠ.

Η υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και των βιογραφικών γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και από τις 10:00π.μ. έως τις 3:00μ.μ, στα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου  Περιβάλλοντος,  Λουτρών  18,  Τ.Κ.57200,  Λαγκαδάς,  γραφείο  1,  από  την  ημέρα ανάρτησης  της  παρούσας  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Διαβαλκανικού  Κέντρου  Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) και έως και τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις στη πρόσκληση ενδιαφέροντος και  στο τηλέφωνο 2394023485 (κα. Στύλα Κορίνα).

 

  Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ

Σταμάτης Μ. Τσιακίρης

Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC

 Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ

Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι εδώ και η  Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Φεβρουαρίου 26, 2015 / Προκηρύξεις